Les om Maung og familiens flukt fra militærregimet 
til et skjulested hos vår partner i Myanmar.

Maung er gift, har to barn og en god jobb i jernbanen. De som jobber i jernbanen får bo 
i statseide leiligheter. Som mange andre er han nå skuffet og sint over militærkuppet. Og ikke 
minst redd. Landet hans er igjen preget av diktatur og ufrihet.

Den 1. februar omringet den mektige hæren departementsbygningene. I en koordinert aksjon arresterte militæret en rekke embedsmenn, aktivister, journalister og ledere av partiet National League for Democracy (NLD), deriblant Aung San Suu Kyi. Partiet hennes fikk fem ganger så 
mange stemmer som det militærstøttede USDP. Det ble ikke tålt av generalene.

Hva skal Maung gjøre? Hver kveld kl. 20 hører han lyden av panner og gryter som slår mot hverandre – folket protesterer mot militærkuppet. Lyden er øredøvende over hele Yangon. 
Mange tar til gatene og demonstrerer. Det er som om hele Myanmar for en gangs skyld er enige. 
Etter noen uker med forholdsvis fredelige demon-strasjoner eksploderer det: To ubevæpnede 
ungdommer blir skutt av militære styrker. Folk blir sinte og strømmer ut i gatene. Det blir 
store demonstrasjoner og generalstreik. Alt endrer seg. Den 27. mars dreper militæret mer enn 
600 mennesker og arresterer og torturerer tusenvis av andre. Snikskyttere henretter unge demonstranter fra hustakene. Volden sjokkerer hele verden, men det virker som folk i Myanmar bare blir enda modigere i sin protest. 

Maung vet hva han må gjøre. Jernbanen i Myanmar frakter årlig 60 millioner passasjerer og 
2,5 millioner tonnvarer. Uten jernbanen til å frakte tropper og forsyninger får hæren store problemer. Som tusenvis av andre offentlig ansatte velger han å bli hjemme fra jobb i protest. 
Han er nå en del av bevegelsen CDM (Civil Disobedience Movement)  – en som protesterer 
ved å nekte å arbeide for myndighetene. En natt våkner Maung av rop: «Militæret kommer!». 
Han og familien er plutselig i livsfare. CDMere blir arrestert og kastet ut av boligene sine.
Tropper er i ferd med å omringe nabolaget og han vet hva de er i stand til. Han river med seg 

kona og barna og løper ut av huset. De unnslipper med et nødskrik.  

Hærens opprørsstyrker slår til mot demonstranter i Yangon.

Tusen takk!

Stefanusalliansens langvarige partnere og venner i Myanmar, et unikt ektepar, har åpnet sine to sentre for demonstranter på flukt. De som protesterer ved sivil ulydighet, har stor støtte i befolkningen og det er etablert solidaritetsgrupper som hjelper familier på flukt. *Maung blir satt 
i kontakt med våre partnere! 

Etter en strabasiøs flukt står Maung og familien endelig ved portene til vår partners eiendom. Der blir de møtt avet blidt ektepar som hilser dem varmt velkommen. Endelig i trygghet. 

Ekteparet driver vanligvis et evangeliseringsarbeid, men fungerer nå som et rent flyktning- mottak for familier som er blitt husløse på grunn av sin protest. «Gud la en byrde på hjertet vårt for demon- strantene. De måtte flykte for sitt liv og fikk bare med seg det de stod og gikk i,» forteller vår partner. «Hæren går fra hus til hus og plyndrer hjemmene for verdier. De har ingenting igjen og har ofret mye. Jobben de gjør for Myanmars frihet er så viktig!» sier ekteparet.

I skrivende stund huser våre partnere 84 menn, kvinner og barn. De får tre måltider om dagen, medisinsk hjelp og husrom. Barna får skolegang. En kvinne venter barn og en annen har akkurat født. De planlegger å ta inn rundt 30 mennesker ekstra i tiden som kommer. I tillegg brødfør de og 
gir medisiner til 1000 familier i naboområdene. 

Våre modige partnere er kristne, men hjelper alle – ikke uten risiko for egen sikkerhet. «Buddhistene som bor hos oss forstår ikke hvorfor vi hjelper dem. Vi forteller dem at Jesu kjærlighet driver oss. Da kneler de ned og takker. Vi reiser dem opp igjen og forteller at vi kun er mennesker som dem,» forteller ekteparet. 

Uten et fritt demokrati er trosfrihet umulig. Den brede oppslutningen 
for et fritt samfunn i Myanmar er enestående. Akkurat nå står buddhister, etniske og religiøse minoriteter sammen for et fritt Myanmar. Få ønsker seg tilbake 

til et militærdiktatur. 

Bli med å støtt en familie som Maungs med mat og skjulested 
i denne tiden. 

Det er nå det gjelder! 

*Av sikkerhetsgrunner kan vi ikke 
eksponere reelle navn og biografiske detaljer fra Myanmar nå.

Spørsmål?

Ring oss gjerne på tlf.: 23 40 88 00 evt. post@stefanus.no

PS. 
Våre partnere ber innstendig 
om forbønn for alle som er på flukt, 

og at Gud må redde Myanmar fra sult. World Food Program estimerer at 3,4 millioner vil sulte i Myanmar 
innen 3-6 måneder. 


Arbeidere som demonstrerer for et fritt MYANMAR 
er på flukt med familiene sine fra den brutale militærmakten. 
De trenger mat, medisiner og et skjulested.

Vil du hjelpe til?

Les om Maung og familiens flukt fra militærregimet til et skjulested hos vår partner i Myanmar.

Maung er gift, har to barn og 
en god jobb i jernbanen. De som jobber i jernbanen får bo i statseide leiligheter. Som mange andre er 
han nå skuffet og sint over militær- kuppet. Og ikke minst redd. Landet hans er igjen preget av diktatur og ufrihet.

Den 1. februar omringet den mektige hæren departements- bygningene. I en koordinert aksjon arresterte militæret en rekke embedsmenn, aktivister, journa- lister og ledere av partiet National League for Democracy (NLD), deriblant Aung San Suu Kyi. Partiet hennes fikk fem ganger så mange stemmer som det militær- støttede USDP. Det ble ikke tålt av generalene.

Hva skal Maung gjøre? Hver kveld kl. 20 hører han lyden av panner og gryter som slår mot hverandre – folket protesterer mot militærkuppet. Lyden er øre- døvende over hele Yangon. Mange tar til gatene og demonstrerer. 
-Det er som om hele Myanmar for en gangs skyld er enige. Etter noen uker med forholdsvis fredelige demonstrasjoner eksploderer det: To ubevæpnede ungdommer blir skutt av militære styrker. Folk blir sinte og strømmer ut i gatene. Det blir store demonstrasjoner og generalstreik. Alt endrer seg. Den 27. mars dreper militæret mer enn 600 mennesker og arresterer og torturerer tusenvis av andre. Snikskyttere henretter unge demonstranter fra hustakene. Volden sjokkerer hele verden, men det virker som folk i Myanmar bare blir enda modigere i sin protest. 

Maung vet hva han må gjøre. Jernbanen i Myanmar frakter årlig 60 millioner passasjerer og 2,5 millioner tonnvarer. Uten jernbanen til å frakte tropper og forsyninger 
får hæren store problemer. Som tusenvis av andre offentlig ansatte velger han å bli hjemme fra jobb 

i protest. Han er nå en del av bevegelsen CDM (Civil Disobedience Movement)  – en 
som protesterer ved å nekte å arbeide for myndighetene. En natt våkner Maung av rop: «Militæret kommer!». Han og familien er plutselig i livsfare. CDMere blir arrestert og kastet ut av boligene sine.Tropper er i ferd med å omringe nabolaget og han vet hva de er i stand til. Han river med seg kona og barna og løper ut av huset. De unnslipper med et nødskrik. 

_

Stefanusalliansens langvarige partnere og venner i Myanmar, et unikt ektepar, har 
åpnet sine to sentre for demonstranter på flukt. De som protesterer ved sivil ulydighet, 
har stor støtte i befolkningen og det er etablert solidaritetsgrupper som hjelper familier på flukt. 
*Maung blir satt i kontakt med våre partnere! 

Etter en strabasiøs flukt står Maung og familien endelig ved portene til vår partners eiendom. 
Der blir de møtt avet blidt ektepar som hilser dem varmt velkommen. Endelig i trygghet. 

Ekteparet driver vanligvis et evangeliseringsarbeid, men fungerer nå som et rent flyktningmottak 
for familier som er blitt husløse på grunn av sin protest. «Gud la en byrde på hjertet vårt for demonstrantene. De måtte flykte for sitt liv og fikk bare med seg det de stod og gikk i,» forteller 
vår partner. «Hæren går fra hus til hus og plyndrer hjemmene for verdier. De har ingenting igjen 
og har ofret mye. Jobben de gjør for Myanmars frihet er så viktig!» sier ekteparet. 

I skrivende stund huser våre partnere 84 menn, kvinner og barn. De får tre måltider om dagen, medisinsk hjelp og husrom. Barna får skolegang. En kvinne venter barn og en annen har akkurat født. De planlegger å ta inn rundt 30 mennesker ekstra i tiden som kommer. 
I tillegg brødfør de og gir medisiner til 1000 familier i naboområdene. 

Våre modige partnere er kristne, men hjelper alle – ikke uten risiko for egen sikkerhet. «Buddhistene som bor hos oss forstår ikke hvorfor vi hjelper dem. Vi forteller dem at Jesu 
kjærlighet driver oss. Da kneler de ned og takker. Vi reiser dem opp igjen og forteller at vi kun 
er mennesker som dem,» forteller ekteparet. 

Uten et fritt demokrati er trosfrihet umulig. Den brede oppslutningen for et fritt samfunn i 
Myanmar er enestående. Akkurat nå står buddhister, etniske og religiøse minoriteter sammen for 
et fritt Myanmar. Få ønsker seg tilbake til et militærdiktatur. 

Din gave går til å støtt en familie som Maungs med mat, medisiner og skjulested i denne tiden. 

Det er nå det gjelder!

*Av sikkerhetsgrunner kan vi ikke eksponere reelle navn og biografiske detaljer fra Myanmar nå.

Guds velsignelse!

Marianne Haugerud

Stefanusalliansen

Tusen takk for 
din gave til en 
familie i Myanmar

Marianne Haugerud

Stefanusalliansen

Guds fred!

PS. Våre partnere ber innstendig om forbønn for alle som er på flukt, og at Gud må redde Myanmar fra sult. World Food Program estimerer at 3,4 millioner vil sulte i Myanmar innen 3-6 måneder. 

PS. Våre partnere ber innstendig 
om forbønn for alle som er på flukt, 
og at Gud må redde Myanmar fra sult. 
World Food Program estimerer at 
3,4 millioner vil sulte i Myanmar 
innen 3-6 måneder.

Ingen trosfrihet i Myanmar
uten frihet!

Foto: Shutterstock

Vil du hjelpe til?

Arbeidere som demonstrerer for et fritt MYANMAR 
er på flukt med familiene sine fra den brutale militærmakten. 
De trenger mat, medisiner og et skjulested.


Tusen takk!

Foto: Shutterstock

 Demonstranter får mat.

PS. Våre partnere ber innstendig 
om forbønn for alle som er på flukt, 
og at Gud må redde Myanmar fra sult. 
World Food Program estimerer at 
3,4 millioner vil sulte i Myanmar 
innen 3-6 måneder.

Guds fred!

Marianne Haugerud

Stefanusalliansen

Marianne Haugerud

Stefanusalliansen

Guds velsignelse!

PS. Våre partnere ber innstendig om forbønn for alle som er på flukt, og at Gud må redde Myanmar fra sult. World Food Program estimerer at 3,4 millioner vil sulte i Myanmar innen 3-6 måneder. 

PS. Våre partnere ber innstendig 
om forbønn for alle som er på flukt, 
og at Gud må redde Myanmar fra sult. 
World Food Program estimerer at 
3,4 millioner vil sulte i Myanmar 
innen 3-6 måneder.

Foto: Shutterstock

Din gave går til mat, medisiner 
og et skjulested for familier 
på intern flukt i Myanmar!

Takk for maten

Takk for medisiner

Takk for skjulested

kr 280,-

Gi én ukes opphold, 
mat og medisiner til 
én familie som lever 
i skjul hos vår partner.

Gi én ukes opphold, mat og medisiner til én familie som lever i skjul hos vår partner.

Gi én familie i nabo- områdene til vår partner mat i én måned. 
Bidra med en sekk ris, bønner, matolje og medisiner.

kr 420,-

Gi én familie i nabo- områdene til vår partner mat i én måned. 
Bidra med en sekk ris, bønner, matolje og medisiner.

Gi én familie i naboområdene til vår partner ris, bønner, matolje for én måned. 

Oppnår vi målsettingen for denne aksjonen går overskuddet til det forfulgte Chin-folket nord i Myanmar og til arbeidet for trosfrihet i Asia. 

Gi din gave med VIPPS her:

Gi gjerne med bankkort: 

Merk med: Myanmar

Eller benytt kontonummer

3000 14 57922

Gi gjerne med bankkort: 

Merk med: Myanmar

Eller benytt kontonummer

3000 14 57922

Et eventuelt overskudd av denne aksjonen går til det forfulgte Chin-folket nord i Myanmar og til arbeidet for trosfrihet i Asia.

GAVEEKSEMPEL:

GAVEEKSEMPEL:

GAVEEKSEMPEL:

GAVEEKSEMPEL:

Merk med: Myanmar

Eller benytt kontonummer: 3000 14 57922

GI HER

Har du ikke VIPPS?

Gi din gave med VIPPS her:

Vil du hjelpe til?

Gi din gave med VIPPS her:

Har du ikke VIPPS?

Din gave går til 
mat, medisiner 
og et skjulested 

for familier 
på intern flukt i Myanmar!

Eller benytt kontonummer: 

3000 14 57922

Gi gjerne med bankkort; 

merk med: Myanmar

For skattefradrag: Gi oss tilgang til din informasjon/adresse i VIPPS-appen. Ved å gi en gave godtar du vår personvernerklæring.

For skattefradrag: Gi oss tilgang til din informasjon/adresse i VIPPS-appen. Ved å gi en gave godtar du vår personvernerklæring.

Oppnår vi målsettingen for denne 
aksjonen går overskuddet til det 
forfulgte Chin-folket nord i Myanmar 
og til arbeidet for trosfrihet i Asia. 

Oppnår vi målsettingen for denne aksjonen går overskuddet til det forfulgte Chin-folket nord i Myanmar og til arbeidet for trosfrihet i Asia. 

Takk for maten

Takk for medisiner

Takk for skjulested

Oppnår vi målsettingen for denne aksjonen går overskuddet til det forfulgte 
Chin-folket nord i Myanmar og til arbeidet for trosfrihet i Asia.